“Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet vendore për vitin 2019” (2)

Në zbatim të VKM-së nr. 283, datë 10.5.2019, “Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet01drejtoria new vendore për vitin 2019”, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit ka caktuar një Specialist në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore në DPPSH, si person kontakti për denoncimin e çdo rasti ku mund të përfshihen ose u është kërkuar të përfshihen punonjësit e Policisë së Shtetit, në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhjet për Pushtetin Vendor.

Personi i kontaktit në Policinë e Shtetit është Ramazan Gjini.
Adresa e email:

Policia e Shtetit është në zbatim të ligjit dhe vetëm të ligjit, për çdo rast që evidentoni në kundërshtim me këtë mision denoncojeni menjëherë në adresën e email-it të mësipërm, duke ju garantuar ruajtje të anonimatit si dhe reagim të shpejtë e të paanshëm.

Arkiva

Maj 2021
He Ma Me En Pr Sh Di
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6