Transformimi i Policisë

Policia e Shtetit, tashmë me një dimension të ri, më pranë qytetarëve, në sajë të reformave të thella të ndërmarra, të cilat po e transformojnë rrënjësisht sipas parametrave të policimit perëndimor për t’i ofruar komunitetit shërbim cilësor, siguri dhe rritje të mirëqenies për të gjithë qytetarët e vendit dhe rezidentët e vizitorët e huaj.

Fuqizimi i Strukturave dhe Shërbimeve për Luftën kundër Krimit të Organizuar, për kontrollin e territorit dhe menaxhimin e integruar të kufirit, kanë qenë në qendër të vëmendjes së reformës organizative për një luftë pa kompromis kundër të gjitha formave të kriminalitetit.

Reformimit rrënjësor i është nënshtruar sistemi arsimor i Policisë së Shtetit, duke transformuar Akademinë e Sigurisë në nivel universitar për një strukturë policore më të aftë profesionalisht.

Ky proces është shoqëruar ngushtësisht me rritjen e mbështetjes logjistike dhe financiare për punonjësit e policisë.uniformat e reja1

Policia sot ka uniforma dinjitoze,

-mjete,

-kushte dhe ambiente më cilësore pune dhe shërbimi.

Zhvillimi i Teknologjisë së Informacionit përmes vënies në përdorim të sistemeve teknologjive të reja në përshtatje me hapat e kohës, është një tjetër hap madhor për rritjen e standardeve të policimit.

Gjatë gjithë këtij procesi transformues kanë dhënë një kontribut të vyer partnerët ndërkombëtar, Misioni PAMECA, Programi ICITAP, OSBE, Programi Suedez i Policimit në Komunitet dhe policitë e shumë vendeve makinat e reja1të Bashkimit Europian.

Këto reforma kanë bërë të mundur arritjen e treguesve mbresëlënës në luftën kundër krimit dhe rritjen e parametrave të sigurisë.

Filozofia e policisë sot është ofrimi i një shërbimi cilësor për qytetarin.

Në këtë aspekt janë hapur Zyrat Unike për Shërbimin Qytetar, duke ofruar të gjitha shërbimet në një


zyrë dhe duke thjeshtuar procedurat për marrjen e shërbimit.kom.p.rr

Vënia në funksion e Komisariatit Dixhital, i cili është një nga mënyrat me anë të të cilave qytetari mund të kontaktojë me Policinë e Shtetit për të denoncuar shkeljet e k.dixhitalligjit, krahas atyre tradicionale ( 112, 129 letër-ankesa, denoncime të drejtpërdrejta), ku Strukturat e Policisë së Shtetit me  marrjen e raportimit ndërhyjnë për  zgjidhjen e problematikës së bërë  prezent në raportim. Krahas masës administrative, për  rastet e konstatuara nga raportimet përmes Komisariatit Dixhital, nga strukturat e Policisë së Shtetit, janë kryer dhe veprimet procedurale përkatëse, duke referuar sipas rastit materialet në Prokurori. 

kamerate trupitKamerat e Trupit për punonjësit e policisë, Nr. Unik 112 për të gjitha thirrjet e emergjencës ishin të tjera risi të vëna në zbatim nga Policia e Shtetit, duke synuar vënien e teknologjisë në shërbim të qytetarit, për të qenë sa më pranë tyre.

Këto tregues synojnë të ngrihen në një stad më të lartë me luftën kundër krimit të organizuar forca e ligjitpërmes operacionit “Forca e Ligjit”
dhe përfundimin e reformave për shëndoshjen e Organizatës, ku ndër më thelbësorët është procesi i vetingut në Polici, fuqizim i cilësisë dhe numrit të shërbimeve të policimit në vijën e parë për goditjen e paligjshmërisë në çdo aspekt dhe ristrukturimi për të qenë më pranë komunitetit.

 

Arkiva

Maj 2021
He Ma Me En Pr Sh Di
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6